domurozvrh hodino školePředstaveníRozvrh hodinkontaktsoustředěnísoutěže

Letní baletní soustředění

přihláška,

S pořádáním soustředění máme mnohaleté zkušenosti. Dlouhé roky jsme jezdili na baletní soustředění do Liblic u Českého Brodu a letos prvně bude soustředění probíhat v prostorách školy v hotelu Olšanka. Též zajišťujeme pro děti Letní školu tance formou příměstského tábora, díky tomu se nám daří zabezpečit program na část prázdnin pro cca 60 dětí.

Vzhledem k tomu, že věkové spektrum našich žáků je široké, od 4 do 18 let, vystupuje na baletním soustředění do popředí i nenásilná výchova k sociálním dovednostem, na které v běžném školním roce nezbývá tolik času. Děti se učí trpělivě pomáhat mladším a zároveň ocenit zájem starších, naučí se vycházet s různými věkovými kategoriemi lidí, což je při dnešní průměrně čtyřčlenné rodině nezanedbatelný přínos. Společně plní nejen úkoly, ale si i hrají se vzájemným respektem bez projevů šikany. V klasickém baletu se stejně jako ve sportu učí děti kázni, pracovitosti, odpovědnosti za sebe i za kolektiv. Děti výměnou pražského ovzduší za zdravější upevňují svou kondici a imunitu. Společným nácvikem na školní představení se zase učí práci v kolektivu, odpovědnosti a spolupráci. Rozšiřují si nejen vědomosti o oboru (baletních umělcích, dílech, hudebních skladatelích), ale i o kulturním dění vůbec. Upevňuje se zájem dětí o klasický tanec, vzniká motivace pro návštěvu baletní školy v běžném školním roce. Vzniká možnost kolektivních prožitků dětí se stejnými zájmy.